Odtlačok

Tiráž a zverejnenie v súlade s §§ 24 a 25 Zákona o Médiách platného a účinného v Rakúskej republike a informácie poskytnuté v súlade s § 5 Zákona o Elektronickom obchode (ECG) platného a účinného v Rakúskej republike a zároveň v súlade s príslušnými ustanoveniami (§ 14 a nasledujúce) Rakúskeho Obchodného zákonníka.

 

Spoločnosť IMMOFINANZ AG
Sídlo 1100 Viedeň, Rakúsko
Adresa Wienerbergstraße 9, 1100 Vienna
Austria
Telefón +43 (0)1 88 090
Email mail@immofinanz.com
Registrový súd Obchodný súd vo Viedni

Číslo zápisu z obchodného registra

114425 y
DIČ ATU 37681807
Predmet podnikania Nákup a predaj nehnuteľností a investícií do nehnuteľností, prenájom, riadenie a správa nehnuteľností, projektová činnosť
Členstvo

Hospodárska komora vo Viedni

Príslušné úrady pre dohľad Úrad pre dohľad nad finančným trhom
Mestský obvodný úrad 10. obvodu
Uplatniteľný právny predpis

Živnostenský zákon 1994

Číslo elektronického spracovania údajov 0607274

Chcete sa dozvedieť viac o spoločnosti myhive?

Objednajte sa hneď teraz na návštevu, aby ste zistili viac.