Postanowienia dotyczące ochrony danych i warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja: 18 maja 2018 r.

 1. Uwagi ogólne

IMMOFINANZ AG (FN 114425y), Wienerbergstraße 9, A-1100 Wiedeń (“my”), przetwarza Twoje dane osobowe w ramach udostępnienia i zarządzania mobilną aplikacją („myhive“/”Aplikacja“). W ramach powyższego zwracamy szczególną uwagę na ochronę danych osobowych. Pod pojęciem „dane osobowe” rozumiemy wszystkie informacje umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację określonej osoby, w szczególności na podstawie informacji identyfikujących, takich jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikator internetowy lub dowolne parametry określające fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Celem niniejszych Zasad ochrony danych oraz Warunków użytkowania jest poinformowanie użytkownika o przetwarzaniu jego danych osobowych, które zostały nam udostępnione podczas rejestracji do Aplikacji i w trakcie jej użytkowania.

Akceptując w trakcie rejestracji Aplikacji niniejsze Zasady ochrony danych oraz Warunki użytkowania, wyrażasz zgodę na przetwarzanie i przesyłanie Twoich danych osobowych na potrzeby korzystania z „myhive zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony danych oraz Warunkami użytkowania. Prosimy o staranne zapoznanie się z niniejszymi Zasadami ochrony danych i Warunkami użytkowania przed rejestracją i rozpoczęcie korzystania z Aplikacji tylko wówczas, gdy akceptujesz niniejsze Zasady ochrony danych oraz Warunki użytkowania. Podczas rejestracji i używania Aplikacji wszystkie dane osobowe mogą być wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy dotyczącej Twojego użytkowania tej aplikacji oraz zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony danych oraz Warunkami użytkowania.

Aplikacja jest adresowana wyłącznie do pracowników/współpracowników, którzy ukończyli szesnaście lat, zatrudnionych w przedsiębiorstwach działających w jednym z naszych obiektów, czyli wynajmujących jedną z naszych nieruchomości, w których aplikacja jest dostępna („użytkownik” / „pracownik”).

 1. Dane osobowe przetwarzane w zakresie poszczególnych funkcji „myhive
 1. Twoje informacje udostępniane nam w ramach rejestracji

Korzystanie z Aplikacji wymaga zarejestrowania się przez pracownika jako użytkownik. Przy pierwszym otwarciu Aplikacji zainstalowanej na Twoim urządzeniu mobilnym, można poprzez wypełnienie formularza rejestracji założyć konto użytkownika. Należy podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail i wybrane przez Ciebie hasło (zwracamy uwagę, że rejestracja możliwa jest wyłącznie przy pomocy służbowego adresu e-mail udostępnionego Ci przez Twojego pracodawcę). Hasło należy zachować w tajemnicy i nie można go udostępniać innym stronom ani upoważniać stron trzecich do korzystania z Twojego konta użytkownika. Nie wolno też korzystać z konta użytkownika lub hasła innych osób. O podejrzeniu nieuprawnionego korzystania lub nieuprawnionego dostępu do Twojego hasła lub konta użytkownika należy niezwłocznie powiadomić serwis (e-mail: myhiveapp@immofinanz.com, Tel: +43188090).

Po wprowadzeniu danych i przesłaniu formularza rejestracyjnego Aplikacja przesyła na udostępniony adres e-mail wiadomość zawierającą link potwierdzający. Użycie tego linku potwierdzi udostępnione przez Ciebie informacje. W tym momencie kontynuacja procesu rejestracji wymaga zaakceptowania przez Ciebie Zasad ochrony danych oraz Warunków użytkowania.

Po pomyślnie zakończonej rejestracji należy wybrać swojego pracodawcę i lokalizację („lokalizacja myhive“). Jeżeli Twoja firma posiada kilka lokalizacji dostępnych w myhive, jako pracownik wybierasz swoje domyślna lokalizacji spośród dostępnych.

Po zarejestrowaniu, a także w przyszłości szczegóły profilu będzie można zmienić.

 1. Analiza użytkowania Aplikacji

W celu dalszego doskonalenia funkcji Aplikacji i dostosowania ich do Twoich potrzeb, prowadzimy analizę korzystania przez Ciebie z Aplikacji, przetwarzając przy tym następujące dane:

 • częstotliwość korzystania przez Ciebie z poszczególnych zakresów Aplikacji
 • godziny, w jakich Aplikacja jest przez Ciebie używana
 • ilość osób, które zainstalowały Aplikację
 • ilość osób zarejestrowanych

Powyższe dane mają nam dostarczyć informacji na temat najbardziej intensywnego okresu użytkowania Aplikacji w trakcie dnia. Funkcja ta nie może być wyłączona.

 1. Dostosowanie Aplikacji do konkretnej lokalizacji

W przypadku firmy posiadającej więcej lokalizacji w myhive, rejestrując się jako użytkownik, możesz określić swoją domyślną lokalizację („lokalizacja myhive“). Lokalizacja myhive może być w każdym momencie zmieniona w menu „Edytuj profil“, jeżeli firma posiada więcej lokalizacji.

 

 1. Funkcja wyszukiwania

Za pośrednictwem tej funkcji można przeprowadzić proces wyszukiwania potrzebnych Ci informacji, obejmujący wszystkie zakresy i funkcje Aplikacji.

Należy zwrócić uwagę, że funkcja bezpośrednich wiadomości oraz funkcja forum nie są objęte wyszukiwaniem, w związku z tym bezpośrednie wiadomości, posty na forum oraz inne zamieszczone informacje nie zostaną uwzględnione w wynikach wyszukiwania.

 1. Informacje podane przy rejestracji

Po pomyślnym potwierdzeniu adresu e-mail możesz otworzyć aplikację i uzupełnić swój profil (dodać zdjęcie, obszar zawodowy, informacje o sobie, tytuł i adres strony WWW). Potwierdzenie pomaga stwierdzić czy podany przez Ciebie adres e-mail jest uprawniony do zarejestrowania. Wymagane jest potwierdzenie adresu e-mail przez Ciebie jako użytkownika.

 1. Za pośrednictwem funkcji „wykaz moich lokalizacji myhive“ przetwarzamy następujące dane dla poszczególnych lokalizacji
 • adres, zdjęcie, wielkość, mapa, opis i specyfika danej lokalizacji
 • nazwy firm w danej lokalizacji
 • godziny otwarcia firm
 • zarejestrowani pracownicy tych firm, którzy sami wprowadzają swoje dane
 • nazwy funkcji pracowników odpowiedzialnych za daną lokalizację (na przykład Community Manager)
 • strony ze szczegółowymi informacjami kontaktowymi, w zależności tego danych ujawnionych przez pracowników
 • wpisy (ticket) wygenerowane dla danej lokalizacji
 1. Za pośrednictwem funkcji „zestawienie firm“ przetwarzamy
 • Dane podstawowe firm najmujących powierzchnie w danych lokalizacjach
 1. Za pośrednictwem funkcji „Zestawienie użytkowników “ przetwarzamy
 • wszystkie udostępnione przez Ciebie dane
 • dane dotyczące Twojego powiązania z danym przedsiębiorcą (te dane nie mogą być zmienione przez Ciebie jako użytkownika)
 • określoną przez Ciebie lokalizację myhive

Zatwierdzone dane są widoczne dla wszystkich użytkowników Aplikacji. Klikając na pole chat (patrz punkt: „Forum i chat“), możesz rozpocząć prywatny z konkretnym użytkownikiem.

 1. Udostępnione informacje systemowe: ustawienia języka na urządzeniu

 

 1. Abonament na powiadomienia do celów informacyjnych i reklamowych

Na życzenie możesz zamówić powiadomienia w swoim telefonie. Należy pamiętać, że przekazywane w informacje częściowo mają charakter reklamowy. Powiadomienia mogą obejmować:

 • Ogólne informacje o budynku
 • Najnowsze wiadomości
 • Wydarzenia
 • Komunikacja, ankiety
 • Promocje

W każdym momencie można odwołać otrzymywanie wiadomości typu „push” w ustawieniach telefonu.

Oprócz wiadomości otrzymywanych w ramach Aplikacji można także zgodzić się na wiadomości e-mail. W takim przypadku należy przesłać wiadomość na adres myhiveapp@immofinanz.com lub skontaktować się z odpowiednim Community Manager. Zgodę na wiadomości e-mail można cofnąć w dowolnym momencie, pisząc na adres myhiveapp@immofinanz.com. Ponadto w każdej wiadomości przesyłanej przez nas do Ciebie w celu zrealizowania jednej z tych usług, będziesz mieć możliwość odwołania zgody.

 

 1. Najnowsze wiadomości

Aplikacja informuje Cię o nowościach i aktualnych wydarzeniach (nowi przedsiębiorcy, nowe restauracje itp.) dotyczących danej lokalizacji.

Rozróżniamy cztery rodzaje wiadomości:

 • Wiadomości o wydarzeniach: zapowiadają one planowane wydarzenia. Szczegółowe informacje na ich temat dostępne są po kliknięciu na wybrany event
 • Wiadomości o nowych najemcach / przedsiębiorcach: klikając na taki news, otrzymasz bezpośredni link na stronę danego najemcy/przedsiębiorcy (patrz punkt: „Linki do zewnętrznych stron“)
 • Wiadomości Web: klikając na taki news, otrzymasz bezpośredni link na odpowiednią stronę: „Linki do zewnętrznych stron“)
 • Dłuższe wiadomości: zostanie otworzona strona ze zdjęciami i tekstem
 1. Forum

Za pośrednictwem Forum możesz tworzyć nowe wątki lub uczestniczyć w istniejących. Twoje posty na Forum są widoczne dla innych użytkowników, którzy mogą też dodawać do Twoich informacji swoje komentarze. Przed opublikowaniem informacji musisz wybrać jedną z przewidzianych dla Forum kategorii tematycznych i odpowiedni budynek myhive. Jako domyślny ustawiony jest budynek Twojej lokalizacji myhive. Publikowane na Forum informacje są dostępne dla każdego użytkownika. Nie ma możliwości generowania na Forum informacji prywatnych lub przeznaczonych tylko dla określonych grup osób.

Wszystkie publikowane informacje są przechowywane na naszych serwerach przez dwanaście miesięcy.

Korzystając z Forum, należy przestrzegać zasad i przepisów prawa. W przypadku nieprzestrzegania tych zasad lub prawa informacje mogą być zgłoszone i usunięte, a ich autor zostanie zablokowany. Należy przestrzegać następujących zasad:

 • Postępowanie: należy traktować z szacunkiem innych uczestników forum. Nie wolno grozić ani obrażać innych oraz umieszczać wypowiedzi poniżających lub ośmieszających
 • Ustawy i przepisy prawa: jesteś zobowiązana/-y do przestrzegania ustaw i przepisów prawa. Należy przy tym w szczególności zaniechać wypowiedzi o treściach zachęcających do popełnienia czynu zabronionego, pomówień lub zniewag, podważających zaufanie lub oczerniających
 • Dyskryminacja: obowiązuje zakaz umieszczania informacji o treściach rasistowskich, szowinistycznych lub w inny sposób poniżających, mających na celu obrażenie, potępienie lub oczernienie jednostek lub całych grup społecznych
 • Ochrona danych: obowiązuje zakaz podawania i publikowania danych osobowych dotyczących stron trzecich (np. nazwisko, numer telefonu, adres lub informacje na temat życia prywatnego)
 • Treści reklamowe: dozwolone jest publikowanie treści promocyjnych lub marketingowych wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Community Manager.
 1. Chat

Aplikacja posiada chat, dzięki któremu możesz bezpośrednio czatować z innym zarejestrowanym pracownikiem. Podjęcie chatu z inną osobą możliwe jest też za pośrednictwem szczegółowej strony tej osoby lub przy pomocy funkcji „Zestawienie firm“ i „Zestawienie użytkowników“. Treści chatów są przechowywane na naszych serwerach przez dwanaście miesięcy. Zastrzegamy sobie możliwość zablokowania z ważnych powodów niektórym użytkownikom dostępu do funkcji chat.

 1. Informacje zwrotne, ankiety i opinie

Użytkownik może oceniać m.in.

 • Wydarzenia (jako uczestnik)
 • Infrastrukturę
 • Usługi

w różnych lokalizacjach myhive, przyznając tzw. gwiazdki (w pięciostopniowej skali) i dodając komentarze. Opublikowana ocena będzie widoczna dla innych użytkowników.

Od czasu do czasu możemy prosić o informacje zwrotne przez Aplikację lub e-mail dotyczące wybranych aspektów danej lokalizacji w myhive.

 1. Reklamacje, zapytania i otwieranie spraw

Każdy użytkownik może za pośrednictwem Aplikacji otworzyć sprawę, czyli tzw. ticket. Jest to zapytanie w formie elektronicznej umożliwiające załatwienie wielu kwestii, np. reklamacji, zapytań dotyczących najmu, a także ogólnych zapytań dotyczących użytkowania Aplikacji.

Otwierając nową sprawę z poziomu centralnej strefy obsługi ticketów, użytkownik jest proszony o podanie następujących danych: wybranie kategorii, podanie tematu oraz opisu. Również w innych miejscach Aplikacji mogą znajdować się funkcje umożliwiające tworzenie ticketów (np. „Zestawienie moich lokalizacji myhive“).

Po otwarciu przez Ciebie ticketu, prześlemy potwierdzenie jego otrzymania i zajmiemy się Twoją sprawą. Powiadomimy Cię o zrealizowaniu lub usunięciu Twojego żądania. Będziesz mógł ocenić, jak dany ticket został obsłużony, poprzez przyznanie odpowiedniej liczby gwiazdek (system pięciogwiazdkowy) oraz dodanie komentarza.

 1. Zestawienie wydarzeń

Informacja o odbywających się eventach będzie przesyłana w Aplikacji w formie kalendarza lub zestawienia wydarzeń, przy czym funkcja ta może być wykorzystywana także między obiektami myhive w różnych miastach. Oznacza to, że możesz otrzymywać informacje o eventach odbywających się w innych lokalizacjach.

Na otrzymanym zestawieniu wydarzeń możesz umieścić informację o udziale w konkretnym wydarzeniu. Do zestawienia można też zastosować filtr, który wyświetli tylko te wydarzenia, w których będziesz uczestniczyć. Zwracamy uwagę, że informacja o Twoim uczestnictwie pojawi się także u organizatorów wydarzenia oraz u innych użytkowników Aplikacji. Akceptując lub uczestnicząc w spotkaniu, wydarzeniu, happeningu lub imprezie utworzonej, zorganizowanej lub ogłoszonej w Aplikacji, wyrażasz zgodę na zbieranie, przetwarzanie, przekazywanie i publikowanie – zgodnie z Zasadami ochrony danych i Warunkami użytkowania – własnego wizerunku utrwalonego w materiałach audio/wideo (m.in. zdjęciach), które mogą zostać opracowane podczas takich spotkań, wydarzeń, happeningów lub imprez.

Oprócz zgłoszenia do wydarzenia można się też zapisać na listę rezerwową. Zgłaszając się do wydarzenia, na który nie ma już wolnych miejsc, możesz wpisać się na listę rezerwową, klikając na odpowiedni przycisk. Za pośrednictwem Aplikacji można także eksportować termin wydarzenia (w formie pliku .iCAL) i umieszczać go w innych kalendarzach.

 1. Infrastruktura budynku myhive

Przy pomocy tej funkcji informujemy Cię, w przypadku każdego budynku myhive, o pobliskiej infrastrukturze (np. restauracja, kino itp.). Wyświetlane są przy tym kategorie, nazwa przedsiębiorców, adres, numer telefonu, godziny otwarcia, krótki opis oraz link do strony internetowej danej jednostki. Link do strony internetowej otwierany jest w przeglądarce Aplikacji (patrz punkt: „Linki do zewnętrznych stron“).

 1. Opcja „więcej”

Nawigacja w Aplikacji odbywa się za pośrednictwem menu. Cztery menu pojawiają się bezpośrednio, a wszystkie pozostałe stają się widoczne dopiero po kliknięciu na pole „więcej”. W tym miejscu pojawiają się następujące ustawienia:

 • Obiekt
 • Moje wydarzenia
 • Moje zgłoszenia
 • Zmiana hasła
 • Zmiana języka
 1. Jak udostępniamy Twoje dane osobowe
 2. a) Inni zarejestrowani użytkownicy Aplikacji: uzyskane od Ciebie dane osobowe udostępniamy innym użytkownikom wyłącznie w ramach czynności wymienionych w niniejszych warunkach użytkowania (np. za pośrednictwem forum lub zestawienia wydarzeń).
 3. b) W celu przechowywania danych pobranych za pośrednictwem Aplikacji, korzystamy z systemu w chmurze opracowanego przez firmę Oracle Corporation („Oracle“), która zobowiązała się w umowie do bezpiecznego przetwarzania Twoich danych. Ponadto spółka Oracle Austria GmbH, Donau-City-Straße 7, 1220 Wiedeń, zobowiązała się wobec nas, że wszystkie dane będzie wykorzystywała wyłącznie dla potrzeb wykonania dla nas usług i nie udostępni ich stronom trzecim, o ile strony te nie pomagają Oracle w świadczeniu tych usług (podwykonawcy). Tacy podwykonawcy firmy Oracle, podobnie jak pozostałe spółki należące do Oracle (lista tych spółek dostępna jest na stronie: https://www.oracle.com/corporate/oracle-affiliates.html), którym powierzono zarządzanie danymi, mogą mieć siedzibę także w innych krajach, w których obowiązuje niższy standard ochrony danych niż w Unii Europejskiej. W takich przypadkach zostało w umowie zapewnione, że dane także w tych krajach będą objęte ochroną na poziomie porównywalnym z poziomem ochrony danych w Unii Europejskiej. Wyrażając zgodę na niniejsze Zasady ochrony danych oraz Warunki użytkowania, wyrażasz równocześnie zgodę na przekazanie Oracle, przedsiębiorcom należącym do koncernu Oracle – zgodnie ze wskazaną powyżej listą – oraz ewentualnym podwykonawcom Oracle Twoich danych pobranych w ramach korzystania przez Ciebie z Aplikacji.
 4. c) Projektant Aplikacji - spółka bitsfabrik GmbH, Schönbrunner Straße 131 / 2 / 3 – 1050 Wiedeń, ma w ramach świadczonych przez niego usług serwisowych i związanych z programowaniem dostęp do danych pobranych za pośrednictwem Aplikacji. Podkreślamy, że Twoje dane osobowe pozostają zapisane na naszych serwerach i nie są fizycznie przekazywane.
 5. d) W ramach prac i usług programistycznych dostawca systemu zarządzania danymi: Orchestra Networks GmbH („Orchestra“), Niddastraße 91, 60329 Frankfurt am Main (Niemcy) posiada dostęp do danych zbieranych za pośrednictwem aplikacji. Firma Orchestra jest, zgodnie z zawartą z nami umową, zobowiązana do wykorzystywania wszelkich danych wyłącznie w celu świadczenia dla nas usług, bez przekazywania tych danych stronom trzecim, z wyjątkiem stron zaangażowanych przez Orchestra w świadczenie takich usług (podwykonawcy). Zarządzanie danymi jest powierzone podwykonawcom Orchestra, a także innym podmiotom z grupy Orchestra, które mogą znajdować się w krajach o niższym poziomie ochrony danych niż w Unii Europejskiej. W takich przypadkach zastosowano umowne zobowiązania pozwalające zapewnić, aby w danym kraju poziom ochrony danych był na poziomie podobnym jak w Unii Europejskiej.
 6. e) Kategorie odbiorców danych osobowych:

Inne firmy z Grupy IMMOFINANZ oraz usługodawcy w poszczególnych lokalizacjach myhive: udostępniamy dane osobowe zebrane od Ciebie innym podmiotom powiązanym z IMMOFINANZ oraz usługodawcom tylko w zakresie usług zdefiniowanych i określonych w Warunkach użytkowania.

Z wyjątkiem powyższych stron przetwarzających i odbierających dane, nie będziemy udostępniać danych dotyczących Ciebie Twojemu pracodawcy ani innym przedsiębiorcom, którzy posiadają swoją siedzibę w jednej z lokalizacji oferujących dostęp do Aplikacji. Udostępnianie naszym najemcom danych, które zostały zebrane za pośrednictwem niniejszej aplikacji, odbywa się wyłącznie w anonimowej postaci, wykluczającej możliwość ich przyporządkowania do Twojej osoby.

 1. Aktualizacje Zasad dotyczących ochrony danych oraz Warunków użytkowania

Niniejsze Zasady ochrony danych i Warunki użytkowania mogą być modyfikowane i zmieniane. Informacja o wprowadzonych ostatnio zmianach znajduje się na pierwszej stronie niniejszego porozumienia w punkcie „Ostatnia aktualizacja”. Zmiany stają wiążące zawsze w momencie opublikowania tego dokumentu na stronie internetowej. W przypadku wprowadzenia zmian dotyczących realizowanego przez nas przetwarzania danych za Twoją zgodą, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o wyrażenie ponownej zgody na przetwarzanie Twoich danych.

 1. Przysługujące Ci prawo do odwołania zgody, uzyskania informacji, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Ciebie na to zgody, do czasu wycofania takiej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W przypadku niezgodnych z prawem lub wprowadzających w błąd danych, a także w przypadku naruszenia prawa przez Ciebie, jak również gdyby doszło do jakiegokolwiek ataku na system, możemy Twoje dane usunąć natychmiastowo. Jednakże w przypadku podejrzenia naruszenia prawa lub odpowiedzialności cywilnej, możemy dane zachować przez okres prowadzonego postępowania.

W celu skorzystania z możliwości odwołania wyrażonej zgody należy się skontaktować drogą mailową, korzystając z następującego adresu: myhiveapp@immofinanz.com. Po złożeniu odwołania zgody Twoje dane nie będą już przetwarzane na mocy wyrażonej przez Ciebie wcześniej zgody.

Ponadto przysługuje Ci prawo do uzyskania informacji o tym, które uzyskane od Ciebie dane osobowe są przez nas przetwarzane, prawo do ich korekty i usunięcia oraz do ograniczenia zakresu przetwarzania danych i do przenoszenia danych. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowej informacji na ten temat, skontaktuj się drogą e-mailową myhiveapp@immofinanz.com.

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, możesz wnieść skargę do stosownego organu nadzorczego, którym w Austrii jest Urząd Ochrony Danych..

Zapytania dotyczące praw do odwoływania zgody, uzyskiwania informacji, sprostowania, usuwania danych, ograniczania przetwarzania i przekazywania danych, przyznanych w artykułach 15 do 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) są załatwiane niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu miesiąca od wpłynięcia żądania. Termin ten może być wydłużony o dwa kolejne miesiące, jeżeli jest to niezbędne ze względu na kompleksowość i liczbę złożonych żądań.

 1. Linki do zewnętrznych stron

Niniejsze Zasady ochrony danych i Warunki użytkowania nie są wiążące dla stron internetowych lub wydarzeń stron trzecich, do których umieszczamy linki lub które wskazujemy. W konsekwencji nie odpowiadamy w takich przypadkach za przetwarzanie danych przez operatorów tych stron.

 1. Wypowiedzenie / zakończenie

Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania Twojego konta użytkownika, odcięcia Ci dostępu do części lub wszystkich funkcji Aplikacji lub do części lub wszystkich Twoich treści użytkownika, jeśli pojawią się poważne powody uzasadniające podjęcie takich kroków, w szczególności w przypadku naruszenia niniejszych Zasad ochrony danych i Warunków korzystania. Nie odpowiadamy za straty lub szkody, jakie poniesiesz w związku z uzasadnionym w takim przypadku zakończeniem użytkowania. Wyrażasz zgodę, że niniejsze porozumienie, w szczególności ograniczenie odpowiedzialności i wybór właściwych przepisów ustawowych, będzie wiążące także po wypowiedzeniu / zakończeniu użytkowania w takim trybie. Należy zwrócić uwagę, że dane zapisane dane będą weryfikowane raz w roku poprzez wiadomość e-mail, która zostanie przesłana, aby sprawdzić aktywny adres e-mail. Jeżeli Twój adres nie będzie aktywny, zastrzegamy prawo do usunięcia Twojego konta.

 1. Przechowywanie treści użytkownika

Nie jesteśmy zobowiązani do rekompensowania strat ani szkód powstałych w wyniku uzasadnionego usunięcia lub nieprzechowywania informacji, komunikatów lub innych treści użytkownika.

 1. Zmiana lub wstrzymanie aplikacji

Staramy się stale udostępniać serwisy i funkcje Aplikacji. W przypadku powstania wyjątkowej sytuacji, w której udostępnianie Aplikacji (lub części jej funkcji) zostanie chwilowo lub trwale wstrzymane, zmienione lub ograniczone, nie odpowiadamy za powstałe z tego tytułu straty ani szkody.

 1. Ważność porozumienia (klauzula salwatoryjna)

Niezgodność z prawem, nieskuteczność lub brak możliwości wykonania części niniejszych Zasad ochrony danych i Warunków użytkowania nie narusza skuteczności i ważności pozostałych postanowień.

 1. Właściwe prawo i właściwość sądu

Niniejsze Zasady ochrony danych i Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Aplikacji. W stosunku do niniejszych Zasad ochrony danych i Warunków użytkowania znajduje zastosowanie prawo polskie austriackie, a spory lub postępowania wynikające z tego porozumienia podlegają orzecznictwu właściwego sądu austriackiego.

 1. Kontakt

W celu skorzystania z praw i roszczeń wynikających z niniejszych Zasad ochrony danych i Warunków użytkowania oraz uzyskania bliższych informacji można się z nami skontaktować, korzystając z następujących adresów:

IMMOFINANZ AG

Siedziba: Wienerbergstraße 9, 1100 Wiedeń

Sąd gospodarczy w Wiedniu, nr rejestrowy FN 114425y

e-mail: myhiveapp@immofinanz.com

Nr VAT: ATU 37681807]

 

Podejmiemy starania w celu udzielenia szybkiej odpowiedzi na każde zapytanie. Prosimy o wyrozumiałość w przypadku kwestii wymagających dłuższego czasu na odpowiedź.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat myhive?

Umów się z nami na spotkanie.