Ustanovení o ochraně osobních údajů a podmínkách použití

Poslední aktualizace: 18/05/2018

 1. Všeobecná část

IMMOFINANZ AG (FN 114425y), Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien (“my” / “nás”), zpracovává Vaše osobní údaje v rámci poskytování a provozování naší mobilní aplikace („myhive“ / “aplikace“). Ochraně osobních údajů přikládáme velký význam. Pod pojmem „osobní údaje“ se rozumí všechny informace umožňující bezprostřední nebo nepřímou identifikaci určité osoby, především ve vztahu k identifikátoru jako například jméno, identifikační číslo, informace o umístění, online identifikátoru nebo k jednomu nebo vícero faktorů vztahujících se k fyzické, psychologické, genetické, mentální, ekonomické, kulturní nebo sociální identitě takové fyzické osoby. Účelem tohoto ustanovení o ochraně osobních údajů a podmínkách použití je informovat Vás o zpracování Vašich osobních údajů, která nám poskytujete při zaregistrování do aplikace a při jejím používání.

Akceptováním tohoto ustanovení o ochraně osobních údajů a podmínkách použití při zaregistrování do aplikace vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním a předáváním Vašich osobních údajů pro účely používání „myhive“ v souladu s tímto ustanovením o ochraně osobních údajů a podmínkách použití. Žádáme Vás proto, abyste si toto ustanovení pozorně přečetli před zaregistrováním k používání aplikace a tuto aplikaci používali pouze, pokud s tímto ustanovením o ochraně údajů a podmínkách použití souhlasíte. Jsme oprávněni používat všechny osobní údaje pro účely plnění smlouvy o Vašem užívání aplikace a v souladu s těmito ustanoveními o ochraně osobních údajů a podmínkách použití, pokud se zaregistrujete a budete používat aplikaci.

Aplikace je určena výhradně pro zaměstnance/personál starší šestnácti (16) let společností užívajících v rámci nájemního vztahu prostory naší nemovitosti v jedné z našich lokalit; tato aplikace je dostupná výhradně tyto zaměstnance („uživatel“/“zaměstnanec“).

 1. Které osobní údaje zpracováváme pro které funkce „myhive
  1. Informace, které nám poskytujete při registraci

Pro používání aplikace je nezbytná registrace uživatele jako zaměstnance. Při prvním spuštění aplikace nainstalované na Vašem mobilním zařízení můžete vytvořit uživatelský účet vyplněním registračního formuláře. Budete při tom požádáni o uvedení Vašeho jména a příjmení, Vaší e-mailové adresy a zadání Vámi zvoleného hesla (mějte prosím na zřeteli, že zaregistrování je možné pouze při použití e-mailové adresy/domény přiřazené Vaším zaměstnavatelem). Své heslo musíte uchovávat v tajnosti a nesmíte je předat jiným osobám nebo jim umožnit používání Vašeho uživatelského účtu Vaším jménem. Rovněž nesmíte používat uživatelský účet nebo heslo jiných osob. V případě podezření na neoprávněné použití nebo neoprávněný přístup k Vašemu heslu nebo uživatelskému účtu jste povinni o tom neprodleně informovat náš servis (myhiveapp@immofinanz.com, tel.: +43188090)

Po zadání údajů zašle aplikace na uvedenou e-mailovou adresu e-mail s odkazem, jehož aktivováním budete mít možnost uvedené informace potvrdit. Pro pokračování v registraci je nezbytné akceptovat ustanovení o ochraně osobních údajů a podmínkách použití.

Po úspěšném dokončení registrace je nutno vybrat Vašeho zaměstnavatele a lokalitu („lokalita myhive“). V případě, že vaše společnost je usazena ve více než jedné lokalitě myhive, určíte jako zaměstnanec své přiřazení do lokality, pro kterou je aplikace k dispozici a ve které běžně působíte.

Po dokončení registrace, jakož i kdykoliv později, máte vždy možnost Váš profil aktualizovat.

 1. Analýza používání aplikace

Abychom mohli dále zlepšovat funkce aplikace a přizpůsobovat je Vašim potřebám, provádíme analýzu jejího používání, při níž se zpracovávají následující údaje:

 • které oblasti aplikace a jak často používáte
 • ve kterém čase používáte aplikaci
 • kolik osob si aplikaci nainstalovalo
 • kolik osob se zaregistrovalo

Tyto údaje by měly poskytnout přehled o špičkách používání této aplikace v průběhu dne. Deaktivování této analýzy používání není možné.

 1. Přizpůsobení aplikace podle lokality
 • Všeobecná část

V případě, že vaše společnost je usazena ve vícero lokalitách myhive, můžete při registraci jako uživatel určit svou lokalitu myhive („lokalita myhive“). V případě, že vaše společnost je usazena ve více než jedné lokalitě myhive, můžete „Lokalitu myhive“ kdykoli změnit v nabídce „Upravit profil“.

 

 1. Vyhledávací funkce

Tato funkce Vám umožňuje provádět vyhledávání, při němž se informace, které Vás zajímají, vyhledávají ve všech oblastech a funkcích aplikace.

Mějte prosím na zřeteli, že do této vyhledávací funkce není zahrnuta funkce přímého zasílání zpráv a Fórum, takže přímé zprávy, příspěvky, které jsou v něm uložené, se ve výsledcích vyhledávání nezobrazí.

 1. Registrační informace

Po úspěšném potvrzení e-mailu (při tom se jednak ověřuje, jestli je Vámi uvedená e-mailová adresa oprávněnou adresou k registraci, a jednak je nutné, abyste tuto e-mailovou adresu potvrdili jako uživatel) můžete aplikaci spustit a doplnit svůj profil (foto, hobby, oblast zaměstnání, text o Vás, webová adresa: název webové adresy a URL).

 1. Pomocí funkce „Přehled lokality myhive“ spravujeme u příslušných lokalit
 • adresu, obrázek, velikost objektu, mapku, popis a zvláštnosti příslušné lokality
 • názvy společností, které v ní sídlí
 • pracovní doby podniků
 • registrované zaměstnance, kteří v nich pracují a své údaje sami zadají
 • jména zaměstnanců odpovědných za příslušnou lokalitu (například community manager)
 • stránky s detaily kontaktů pro navázání kontaktu, v závislosti na tom, které možnosti navázání kontaktu jednotliví zaměstnanci povolili, a
 • tickety, které byly pro danou lokalitu vystaveny.
 1. Pomocí funkce „Přehled společností“ spravujeme
 • základní údaje o společnostech, které jsou v dané lokalitě v nájmu, a
 1. Pomocí funkce „Přehled všech zaměstnanců“ spravujeme
 • všechny Vámi poskytnuté údaje
 • Vaši příslušnost ke konkrétní společnosti (tu jako uživatel nemůžete změnit), a
 • Vámi určenou „lokalitu myhive“.

Takto poskytnuté údaje jsou viditelné pro všechny uživatele aplikace. Kliknutím na tlačítko Chat (viz bod „Fórum a chat“ ) můžete zahájit „chat 1 : 1“ s konkrétním uživatelem.

 1. Informace poskytnuté systémem: jazykové nastavení Vašeho přístroje
 1. Objednání zpráv Push pro informační a reklamní účely

V případě zájmu si můžete objednat zprávy Push. To můžete učinit v nastavení Vašeho mobilního telefonu. Mějte prosím na zřeteli, že u takto přenášených informací se jedná zčásti o reklamní sdělení. Zprávy Push mohou obsahovat informace o:

 • všeobecné informace o budově
 • zprávy
 • události
 • komunikace, ankety
 • reklamní push

Objednání zpráv Push můžete kdykoli odvolat v nastavení Vašeho mobilního telefonu.

Dodatečně k přijímání zpráv v rámci aplikace Vám můžeme v případě zájmu zasílat tyto zprávy také e-mailem. V takovém případě prosím zašlete e-mail na myhiveapp@immofinanz.com nebo kontaktujte vašeho community managera. Svůj příslušný souhlas můžete kdykoli odvolat písemně e-mailem na myhiveapp@immofinanz.com. Kromě toho i každá zpráva, kterou Vám pošleme za účelem poskytnutí některé z těchto služeb, bude obsahovat technickou možnost zaslání žádosti o zrušení.

 

 1. „Zprávy

Aplikace Vás bude informovat o novinkách a aktuálních událostech (eventy, nové společnosti, nové restaurace atd.) v příslušné lokalitě.

Existují čtyři různé druhy zpráv:

 • Event news: zde jsou oznamovány události. Kliknutím na event si zobrazíte bližší informace o něm.
 • Informace o nových nájemcích a společnostech: kliknutím na zprávu budete přesměrováni na webové stránky příslušného nájemce nebo společnosti (viz bod „Odkazy na cizí webové stránky“)
 • Web News: Kliknutím na zprávu budete přesměrováni na webové stránky (viz bod „Odkazy na cizí webové stránky“)
 • Delší zprávy: otevře se stránka s textem a obrazem.
 1. Fórum

Na Fóru máte možnost vytvářet nová fóra nebo účastnit se již existujících fór. Vaše příspěvky mohou prohlížet a komentovat všichni uživatelé. Před zveřejněním svého příspěvku musíte vybrat jednu z tematických kategorií stanovených pro Fórum a příslušnou „budovu myhive“. Standardně je zde přednastavena budova Vaší „lokality myhive“. Příspěvky mohou číst všichni přiřazení uživatelé. Není možné na Fórum umísťovat příspěvky, které by byly viditelné jen soukromě nebo pouze pro určité skupiny uživatelů.

Všechny zveřejněné příspěvky jsou uloženy na našich serverech po dobu dvanácti měsíců.

Při používání Fóra je nutno dodržovat zásady, které zajišťují ohleduplné zacházení v souladu se zákony. Při nedodržení těchto zásad je možno příspěvky nahlásit a smazat a jejich autora zablokovat. Je nutno dodržovat tyto zásady:

 • Zacházení: Jednejte s ostatními uživateli Fóra s respektem, zamezte hrozbám, urážkám nebo vyjádřením, které by jiné osoby ponižovaly nebo zesměšňovaly.
 • Zákony a právní předpisy: Jste povinni dodržovat zákony a právní předpisy. Při tom je nutno se zdržet zejména prohlášení se štvavým obsahem, urážkami na cti, poškozováním dobrého jména nebo pomluvami.
 • Diskriminace: Zakázány jsou rasistické, sexistické nebo jiné příspěvky znevažující člověka, v nichž jsou skupiny lidí paušálně uráženy, odsuzovány nebo hanobeny.
 • Ochrana osobních údajů: Zakázáno je uvádění a zveřejňování osobních údajů třetích osob (např. jména, telefonní čísla, adresy nebo informace o jejich soukromém životě).
 • Reklama: Zveřejňování reklamních sdělení je povoleno pouze na základě předchozího písemného souhlasu příslušného community managera myhive.
 1. Chat

Aplikace má oblast pro chatování, ve kterém můžete zahájit bezprostřední chat s jiným zaregistrovaným zaměstnancem. Chatovat můžete také začít na detailní stránce dané osoby nebo pomocí funkce „Přehled společností“ a „Přehled všech zaměstnanců“. Obsah těchto chatů je uložen na našich serverech po dobu dvanácti měsíců. Vyhrazujeme si možnost zablokování funkce chatování u určitých uživatelů v opodstatněných případech.

 1. Zpětná vazba / průzkum / hodnocení

Jste oprávněni mimo jiné hodnotit následující:

 • Eventy (kterých jste se zúčastnili)
 • Infrastrukturu
 • Služby

v nejrůznějších lokalitách myhive pomocí udělení „hvězd“ (používá se pěti-hvězdičkový hodnotící systém) a přidávání komentářů. Vaše hodnocení bude viditelné pro ostatní uživatele.

Čas od času Vás můžeme požádat o poskytnutí zpětné vazby pomocí aplikace a/nebo e-mailu, která se bude týkat určitých aspektů vztahujících se k Vaší lokalitě myhive.

 1. Stížnosti dotazy a vystavení ticketu

Všichni uživatelé mají možnost vystavit ticket pomocí aplikace. Tickety jsou elektronické dotazy umožňující zpracování celé řady otázek, jako např. stížnosti (claims), dotazy k nájmu (leasing requests) nebo i všeobecné dotazy ohledně používání aplikace.

Při vystavování ticketu v centrální ticketové oblasti budete vyzvání k zadání následujících informací: musí být vybrána kategorie, předmět a musí být zadán popisný text. Příslušné funkce pro vystavení ticketu mohou obsahovat i jiné oblasti aplikace (např. „Přehled o mé lokalitě myhive“).

Po vystavení ticketu Vám potvrdíme jeho příjem a budeme se zabývat Vaší záležitostí. Po provedení resp. zpracování Vašeho dotazu Vás o tom budeme informovat. Můžete přitom ohodnotit zpracování ticketu hvězdičkami (systém 5 hvězdiček) a napsat komentář.

 1. Přehled událostí

Pořádané eventy se Vám zobrazí v podobě kalendáře nebo jako přehled v aplikaci, přičemž tuto funkci lze použít i mimo rámec Vaší lokality. To znamená, že si můžete nechat zobrazit i události v jiných lokalitách.

V přehledu událostí máte možnost uvést, že se konkrétního eventu zúčastníte. V přehledu lze použít filtr, který omezí zobrazení na ty události, kterých se chcete zúčastnit. Mějte prosím na zřeteli, že informace o Vaší účasti se zobrazí jak pořadatelům eventu, tak i dalším uživatelům aplikace. Akceptováním nebo účastí na jakékoli schůzi, eventu, happeningu nebo oslavy, které budou vytvořeny, organizovány nebo oznámeny pomocí aplikace „myhive“, souhlasíte se sběrem, zpracováním, přenosem a zveřejněním Vaší fotky dle těchto Ustanovení o ochraně osobních údajů a podmínkách použití, tak jak bude zobrazena na audio/video materiálech (včetně fotek), které mohou být během takových schůzek, eventů, happeningů nebo oslav vytvořeny.

Vedle přihlášení na eventy se lze také přihlásit na čekací seznamy. Pokud bude event, na který se chcete přihlásit, už vyprodán, máte možnost se přihlásit na čekací seznam pomocí kliknutí na příslušné tlačítko. Aplikace mimo to umožňuje také exportovat termín události (jako soubor .iCAL) a přenést jej do jiných kalendářních aplikací.

 1. Infrastruktura „budovy myhive

Pomocí této funkce Vás budeme informovat pro každou „budovu myhive“ o infrastruktuře v okolí (např. restaurace, kino atd.). Zobrazí se přitom kategorie, označení podniku, adresa, telefonní číslo, provozní doba, krátký popis a webový odkaz na stánky příslušného zařízení. Webový odkaz se otevře v prohlížeči aplikace (viz bod „Odkazy na cizí webové stránky“)

 1. Oblast „Více“

Navigace v aplikaci probíhá prostřednictvím položek v nabídce. Čtyři položky se zobrazují přímo, ostatní položky se zobrazí po kliknutí na pole „Více“. V této oblasti se zobrazují tato nastavení:

 • Budova
 • Moje eventy
 • Moje tickety
 • Změnit heslo
 • Změnit jazyk
 1. Jak sdílíme Vaše osobní údaje
 1. a) Další zaregistrovaní uživatelé aplikace: S dalšími uživateli sdílíme od Vás získaná osobní údaje výhradně v rámci činností uvedených v těchto podmínkách pro používání (např. ve Fóru nebo přehledu událostí).
 1. b) Pro ukládání údajů získávaných prostřednictvím aplikace používáme systém cloud společnosti Oracle Corporation („Oracle“), která se smluvně zavázala k řádnému a bezpečnému zpracovávání Vašich osobních údajů. Oracle Austria GmbH, Donau-City- Straße 7, 1220 Vídeň, se nám mimo to zavázala k tomu, že všechny osobní údaje bude využívat pouze za účelem poskytování svých služeb pro nás a že je neposkytne třetím osobám, pokud neposkytují společnosti Oracle podporu při poskytování těchto služeb (subdodavatelé). Tito subdodavatelé Oracle mohou mít, podobně jako další společnosti koncernu Oracle (seznam těchto společností je umístěn na stránce https://www.oracle.com/corporate/oracle-affiliates.html) pověřené správou údajů, sídlo i v zemích, kde existuje nižší úroveň ochrany údajů než v Evropské Unii. V těchto případech je smluvně zajištěno, že se na údaje i v těchto zemích vztahuje míra ochrany údajů srovnatelná s úrovní v Evropské Unii. Svým souhlasem s těmito podmínkami užívání a informacemi o ochraně údajů vyjadřujete i svůj souhlas s předáváním Vašich údajů získaných během používání aplikace společnosti Oracle, společnostem sdruženým v koncernu Oracle v souladu s výše uvedeným seznamem, a také všem subdodavatelům Oracle.
 1. c) Vývojář aplikace bitsfabrik GmbH, Schönbrunner Straße 131 / 2 / 3 – 1050 Vídeň, Rakousko: Společnost, která vyvinula naši aplikaci, má v rámci svých servisních a programátorských služeb přístup k údajům získávaným při používání aplikace. Mějte prosím na zřeteli, že Vaše personální údaje jsou přitom uložena u nás a že nedochází k jejich fyzickému předávání.
 1. d) V rozsahu programovacích činností a služeb má poskytovatel systému správy údajů, společnost Orchestra Networks GmbH („Orchestra“), Niddastraße 91, 60329 Frankfurt am Main, Německo, přístup k údajům shromážděných pomocí aplikace. Společnost Orchestra se vůči nám smluvně zavázala, že bude veškeré údaje používat výhradně pro účely poskytování jejich služeb nám, a že je neposkytne třetím stranám, ledaže by takové třetí strany byly zapojeny ze strany společnosti Orchestra do poskytování těchto služeb (subdodavatelé). Subdodavatelé společnosti Orchestra, ovšem také jiné společnosti ze skupiny Orchestra, kterým byla svěřena správa dat, mohou mít sídlo v zemích s nižší úrovní ochrany osobních údajů než v Evropské unii. V těchto případech je smluvně zajištěno, že i v těchto zemích budou údaje předmětem úrovně ochrany údajů podobné té v Evropské unii.
 1. e) Kategorie příjemců osobních údajů

Ostatní společnosti ze skupiny IMMOFINANZ a poskytovatelé služeb v lokalitách myhive: získané osobní údaje o Vaší osobě budeme sdílet s jinými přidruženými podniky společnosti IMMOFINANZ a s poskytovateli služeb v rozsahu služeb definovaných a stanovených v těchto Podmínkách použití.

S výjimkou výše uvedených zpracovatelů dat a příjemců nebudeme v žádném případě údaje týkající se Vaší osoby sdílet s Vaším zaměstnavatelem nebo jinou společností, která má sídlo v některé z lokalit, pro něž je aplikace nabízena. Pokud jsou našim nájemcům předávány údaje získávané prostřednictvím této aplikace, pak výhradně v anonymizované podobě, takže možnost identifikace Vaší osoby je vyloučena.

 1. Aktualizace těchto ustanovení o ochraně údajů a podmínkách použití

Tato ustanovení o ochraně údajů a podmínkách použití mohou být upravována a pozměňována. Na první straně této dohody je v bodě „Poslední aktualizace” uvedena informace, kdy byly provedeny poslední změny. Změny vstupují v platnost zveřejněním na webových stránkách. Pokud by v rámci úprav došlo ke změně námi prováděného zpracovávání údajů na základě Vašeho souhlasu, požádáme Vás v této souvislosti znovu o Váš souhlas.

 1. Vaše právo na námitky, informace, opravy, smazání, omezení a přenositelnost údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu do okamžiku, než Váš souhlas pro účely zpracování Vašich osobních údajů odvoláte. V případě používání nezákonných nebo zavádějících osobních údajů, nebo v případě spáchání jakéhokoli trestného činu z Vaší strany, nebo v případě útoku vůči systému jsme oprávněni Vaše údaje okamžitě smazat. V případě podezření na spáchání trestného činu nebo podezření na občanskoprávní odpovědnost můžeme nicméně Vaše údaje ponechat po dobu nadcházejícího řízení.

Pro uplatnění možnosti odvolání svého souhlasu se prosím obraťte e-mailem na adresu myhiveapp@immofinanz.com. Po odvolání již nebudeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu.

Kromě toho máte právo na informaci, které z Vašich osobních údajů zpracováváme, jakož i na opravu, smazání a omezení zpracování údajů a na přenositelnost údajů. Za účelem uplatnění těchto práv nebo vyžádání dalších informací se prosím obraťte e‑mailem na adresu myhiveapp@immofinanz.com.

Pokud byste byli toho názoru, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s platnými právními předpisy, můžete podat stížnost u příslušného dohledového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Dotazy ve vztahu k námitkám, informacím, opravám, mazání, omezení a přenositelnosti údajů stanovených v článcích 15 až 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jsou zodpovídány neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tato lhůta může být prodloužena o další dva měsíce, pokud je to nezbytné vzhledem ke komplexitě a počtu žádostí.

 1. Odkazy na cizí webové stránky

Tato ustanovení o ochraně dat a podmínkách použití neplatí pro webové stránky nebo eventy třetích osob, na které odkazujeme nebo na které jste přesměrováni. Dále také neneseme odpovědnost za zpracovávání dat, které v těchto případech provádějí provozovatelé těchto stránek.

 1. Výpověď, ukončení

Vyhrazujeme si právo na zablokování Vašeho účtu, zabránění Vašeho přístupu k částem nebo celku funkcí aplikace nebo k částem nebo celku Vašeho uživatelského obsahu, pokud existují opodstatněné důvody pro tento postup, zejména v případě porušení těchto ustanovení o ochraně osobních údajů a podmínkách používání. Neručíme za ztráty nebo škody, které Vám vzniknou v souvislosti s takovýmto oprávněným ukončením užívání. Vyjadřujete svůj souhlas s tím, že ustanovení této dohody, zejména omezení odpovědnosti a uplatňovaná zákonná ustanovení, zůstávají v platnosti i po takovéto výpovědi / ukončení. Berte prosím na vědomí, že Vaše zaznamenané údaje ověříme pomocí e-mailu, který Vám jednou ročně zašleme, abychom zajistili, zda je Vaše e-mailová adresa stále platná. V případě, že Vaše e-mailová adresa nebude platná, vyhrazujeme si právo Váš uživatelský účet smazat.

 1. Ukládání Vašeho uživatelského obsahu

Nejsme povinni k náhradě ztráty nebo škody, ke které by mohlo dojít v důsledku oprávněného smazání nebo neuložení informací, komunikace nebo jiného uživatelského obsahu.

 1. Změna nebo nastavení provozu aplikace

Usilujeme o to, aby služby a funkce aplikace byly vždy k dispozici. Pokud by výjimečně mělo dojít k tomu, že provoz aplikace (nebo částí jejích funkcí) by byl pozastaven, přerušen nebo trvale ukončen, změněn nebo omezen, neodpovídáme za ztráty nebo škody, které mohou vyplynout z takovýchto opatření.

 1. Platnost dohody (salvátorská klauzule)

Protiprávnost, neúčinnost, neplatnost nebo neproveditelnost částí tohoto ustanovení o ochraně osobních údajů a podmínkách použití nemá vliv na účinnost a platnost ostatních částí.

 1. Rozhodné právo a příslušnost soudu

Tato ustanovení o ochraně osobních údajů a podmínkách použití jsou určena pro veškeré uživatele této aplikace. Na tuto dohodu se vztahuje české právo a spory resp. řízení, která z ní vyplývají, budou řešeny u příslušného soudu v České republice.

 1. Kontaktní informace

Za účelem uplatnění Vašich nároků a práv zakotvených v tomto ustanovení o ochraně dat a podmínkách použití, jakož i pro vyžádání dodatečných informací, se můžete na nás obrátit podle následujících kontaktních údajů:

IMMOFINANZ AG

Sídlo: Wienerbergstraße 9, 1100 Wien

Obchodní soud Vídeň, FN 114425y

E-mail: myhiveapp@immofinanz.com

IČ: ATU 37681807

 

Budeme usilovat o co nejrychlejší zodpovězení všech dotazů. Pokud by se časy zpracování výjimečně prodloužily, prosíme Vás o pochopení.

Chcete se dozvědět více o myhive?

Zarezervujte si schůzku, abyste se dozvěděli více.