Hírlevél hozzájárulása

INFORMÁCIÓ a GDPR 13. cikkelye értelmében
a személyes adatok 
hírlevelekre és értesítésekre történő felhasználásárólAdatai biztonságban vannak nálunk! Kötelességünk adatait megóvni, és ezt a feladatot ko-molyan is vesszük. Kérjük, szakítson időt a jelen tájékoztatóra, és informálódjon arról, hogy miért gyűjtjük adatait és milyen formában dolgozzuk fel őket. 

A hírlevelünkre és/vagy blogunkra való regisztráció során megadta vezeték- és keresztnevét, valamint e-mail címét, és beleegyezett abba, hogy ezen személyes adatokat feldolgozzuk azért, hogy hírleveleket és az IMMOFINANZ termékekkel, ill. szolgáltatásokkal kapcsolatos blogbejegyzésekről értesítéseket küldjünk Önnek. 

Ha a Magánbefektető-Roadshow miatt regisztrált hírlevelünkre, és megadta nekünk szemé-lyes adatait – megszólítás, név, beosztás, e-mail cím, cím – és meghatározta, hogy kér-e, il-letve milyen értesítéseket kér, akkor ezzel beleegyezett a megadott adatok sajtóüzenetek, hírek, blogbejegyzések és videók küldése érdekében történő feldolgozásába.

Ha újságíróként regisztrált hírlevelünkre, akkor ezzel beleegyezik személyes adatai, lásd: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, kiadó, a kiadó címe, munkahelyi mobilszám, feldolgozásába vállalati hírek és ad-hoc közlemények küldése és rendezvényekre való me-ghívások érdekében.

Ha befektetőként regisztrált hírlevelünkre, akkor ezzel beleegyezett személyes adatai – lásd: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, cég, pozíció, a cég címe, céges mobilszám, és az IMMOFINANZ képviselőivel való legutóbbi találkozás információi – feldolgozásába vállalati hírek és ad-hoc közlemények küldése és rendezvényekre való meghívások érdekében.

A fent megnevezett hozzájárulásokat bármikor visszavonhatja indokolás nélkül a https://immofinanz.com/en/gdpr honlapról lehívható webes űrlappal, vagy írásban ezen a címen: 

IMMOFINANZ AG 
Adatvédelmi koordinátor részére 
Wienerbergstraße 9
1100 Bécs, Ausztria 
vagy az összes hírlevélben és értesítésben található leiratkozó linken.

Adatait az ügyféladatbázisunkban tároljuk. Ezt az adatbázist az Oracle Austria GmbH (Oracle) üzemelteti a megbízás úgynevezett feldolgozójaként, aki kizárólag a mi megbízásunkból és a mi utasításunkra dolgozza fel az Ön adatait mint a megbízás feldolgozója. Az Oracle egy az EU-U.S. Privacy Shield keretében igazolt adatvédelmi szempontból biztonságos vállalat, és a megbízások teljesítésekor al-feldolgozókat is alkalmaz az Európai Unión kívüli országokban. Az Oracle-t és az al-feldolgozókat szerződésben köteleztük adatai megfelelő védelmének biztosítására és az EU-adatvédelmi irányelvek betartására.

A Primeone business solutions GmbH (primeone) hozzáféréssel rendelkezik a gyűjtött ada-tokhoz a megbízás feldolgozójaként szerviz- és karbantartási szolgáltatásainak keretében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy eközben az összes személyes adata nálunk marad tárolva, és nem történik fizikai adattovábbítás. 

Továbbá a Goldbach Interactive Austria GmbH („Goldbach“) rendelkezik hozzáféréssel a gyűjtött adatokhoz a megbízás feldolgozójaként a honlapunk folyamatos üzemeltetése kere-tében. A Goldbach-ot szerződéssel kötelezzük adatainak megfelelő védelmének biz-tosítására. 

Csak addig tároljuk adatait, amíg azok szükségesek azon célokra, melyekre begyűjtöttük őket, vagy amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását. Vevőszolgálati és marketing célok miatt (szolgáltatásainkról szóló információk, nyereményjátékok, elégedettségi kérdőívek, csereakciók, stb.) az Önnel kötött szerződések keretében minden adatát megőrizzük a szer-ződéses viszony idejére és a szerződéses viszony lejárta utáni három évre. Ebben a tekin-tetben azt is figyelembe kell venni, hogy adójogi okokból a szerződéseket és egyéb doku-mentumokat hét évig kell megőriznünk (§ 132 BAO). Egyedi esetekben, pl. fennálló hatósági- vagy bírósági eljárás esetében adatait még tovább kell tárolni. 

Emellett jogában áll információt kérni arról, hogy mely adatait dolgozzuk fel (a részleteket lásd GDPR 15. cikkely), jogában áll adatai korrigáltatására vagy töröltetésére (a részleteket lásd GDPR 16. cikkely), adatai feldolgozásának korlátozására (a részleteket lásd GDPR 18. cik-kely), tiltakozni az adatok feldolgozása ellen (a részleteket lásd GDPR 21. cikkely), és adatait más adatfeldolgozó számára történő továbbítás céljából megtartani (a részleteket lásd GDPR 20. cikkely). 

Ha kötelezettségünk ellenére, miszerint adatait jogszerűen dolgozzuk fel, vagy az elvárások ellenére megsértenénk jogait adatai feldolgozása során, akkor jogában áll panaszt emelni az Osztrák Adatvédelmi Hatóságnál (www.dsb.gv.at) és más illetékes adatvédelmi hatóságnál. 


Reméljük, hogy jelen tájékoztatóval megfelelő információkat kapott arról, hogy milyen formában és mely célokból dolgozzuk fel adatait. Ha mégis lennének adatai feldolgozásával kapcsolatosan kérdései, akkor egy itt https://immofinanz.com/en/gdpr megnyitható we-bes űrlap formájában az IMMOFINANZ adatvédelmi koordinátorához fordulhat.

IMMOFINANZ AG
Wienerbergstraße 9, 1100 Bécs
FN 114425y, HG Bécs
UID: ATU 37681807
DVR 0607274
Illetékes felügyeleti hatóság:
Pénzpiaci Felügyelet, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Bécs, www.fma.gv.at

Szeretne többet megtudni a myhive-ról?

Foglalja le látogatását és tudjon meg többet.